Skip to page content
You are here: Home > About > Education > Discover education

Discover education

MOE Fergusson Intermediate

Curious Minds puts special emphasis on young people and pūtaiao (science) education, so we’re working on a range of new or extended  pūtaiao and hangarau (technology) activities for teachers and kaiako across all levels of education. 

These include:

Science and technology in New Zealand schools

Science in The New Zealand Curriculum

Mā te whakaaro nui e hanga te whare; mā te mātauranga e whakaū.
Big ideas create the house knowledge maintains it.

Science is a way of investigating, understanding, and explaining our natural, physical world and the wider universe. It involves generating and testing ideas, gathering evidence – including by making observations, carrying out investigations and modelling, and communicating and debating with others – in order to develop scientific knowledge, understanding, and explanations. Scientific progress comes from logical, systematic work and from creative insight, built on a foundation of respect for evidence. Different cultures and periods of history have contributed to the development of science.

Pūtaiao: Te Marautanga o Aotearoa

Ko ahau tēnei, ko mea a mea Ko te mātauranga pūtaiao i hua mai i te tangata: i ahu mai i ngā ahurea katoa, ā, nō ngā ahurea katoa hoki. Ko te pūtaiao he mātauranga e pā ana ki te ao tūroa me te wāhanga ki te tangata i roto i taua ao tūroa. Ka whakamātau whakaaro hāngai ki ngā wheako tairongo o te ao; he mātauranga hangore, ka tūpono hē, e taea te whakahou.

Ka whai tikanga te mātauranga pūtaiao i roto i ngā tūmomo hangarau maha o te ao tangata. Mā te pūtaiao ka anga whakamua te ao Māori. Ka whakahuihuitia ngā whakaaro o neherā, tae noa mai ki ngā whakaaro o ēnei rā, kia puta he mātauranga hou, arā, kia whānui ake te puna mātauranga. Ka whakamanahia ngā tikanga arohaehae mai i te tirohanga Māori. Ka mau haere te ākonga i āna ake ‘kete’, arā, i āna ake tirohanga, ki te mātauranga, hei tūāpapa mō tāna ako i ngā tirohanga a ahurea kē.

Technology in The New Zealand Curriculum

Kaua e rangiruatia te hāpai o te hoe; e kore tō tātou waka e ū ki uta.
Don’t paddle out of unison; our canoe will never reach the shore.

Technology is intervention by design: the use of practical and intellectual resources to develop products and systems (technological outcomes) that expand human possibilities by addressing needs and realising opportunities. Adaptation and innovation are at the heart of technological practice. Quality outcomes result from thinking and practices that are informed, critical, and creative.

Technology makes enterprising use of its own particular knowledge and skills, together with those of other disciplines. Graphics and other forms of visual representation offer important tools for exploration and communication.

Technology is never static. It is influenced by and in turn impacts on the cultural, ethical, environmental, political, and economic conditions of the day.

Hangarau: Te Marautanga o Aotearoa

Ko te iho o te hangarau kei te waiata e whai ake nei. Mai i te whakaharatau hangarau a ō tātou tūpuna tae noa ki ngā tukanga hangarau o te ao hurihuri, i whakatakotohia e ō tātou tūpuna he huarahi hei whāinga mā tātou

Tikina atu i tuawhakarere I te ao kōhatu Ngā mōhiotanga o rātou mā Hei kawe i a tātou i roto i te ao tūroa Kua takoto kē te whāriki i rarangahia e rātou Wānangahia, tuakina kia tau Rangahaua kia maumahara Manakohia kia whiwhi ai Te mātauranga Māori motuhake Kia tipu ake te kākano hangarau ki ā tātou ākonga, me whakawhiti kōrero, me raweke, me whakamātau kia mau tonu.

 

Related information